Kategorier
Seminars

Zoom-seminarium : “Rapporter fra sykehuset”

Hjärtligt välkomna till ett Zoom-seminarium med Hannah Tischmann, som kommer att presentera sin artikel ”Rapporter fra sykehuset – https://doi.org/10.54797/tfl.v52i2-3.6715 – med fokus på
a) hur tecknade serier kan läsas som arbetarlitteratur och
b) hur litterära skildringar av vård- och omsorgsarbete kan analyseras inom ramen för ”medicinsk humaniora”.

Hanna Tischman, førstebibliotekar. Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Hanna Tischman, førstebibliotekar.
Divisjon for forskning Universitetsbiblioteket
i Stavanger

Seminariet hålls 21 juni 15:00.

Länk till Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/67137678859?from=addon

Seminariet är ett samarrangemang mellan Nordiskt nätverk för arbetarlitteraturforskning – NordArb och Malmö University Comics Hub/much